http://shop.plusoffice.dk/

INDKØBSKURV

I ALT:
DKK 0,00

Disse handelsbetingelser gælder ved forbrugerkøb på shop.plusoffice.dk. Ved erhvervskøb henviser vi til vores betingelser for dette, som kan fåes ved henvendelse til din kontaktperson/sælger.

Generelle oplysninger

Når du handler på shop.plusoffice.dk handler du med;

Plusoffice ApS
CVR. nr. 10158206
Lægårdvej 91b, 7500 Holstebro
shop@plusoffice.dk
Tlf. 72 20 72 17

Betaling

Når du handler på shop.plusoffice.dk kan du betale med dit Dankort. Du kan også, som erhvervskunde med et cvr nr., blive oprettet som debitorkunde. Henvend dig venligst til en af vores butikker, hvis du ønsker dette. Bemærk venligst, at vi pålægger din ordre et gebyr svarende til den omkostning vi har med at modtage din betaling. Gebyret er;

Når du handler for 0 til 50 DKK: 0,70 DKK

50,01 til 100 DKK: 1,10 DKK

over DKK 100: 1,39 DKK

Levering

Vi leverer dine varer med Post Danmark, eller en fragtmand, afhængig af, om det er en pakke eller en palle.

Vi vil altid forsøge at levere din ordre næste dag, hvis du bestiller inden kl. 12.00. Der kan dog forekomme spidsbelastninger eller uforudsete hændelser, som gør at vi ikke kan leve op til vores ellers gode intentioner.

Særlige vilkår

Bemærk venligst, at hvis du bruger mobile platforme til at handle på shop.plusoffice.dk med, kan der forekomme trafiktakst til din teleudbyder el. lign.

Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag du;

 • a) har modtaget din vare
 • b) får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis
 • c) får det sidste parti, eller den sidste del i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om levering af en vare, der består af flere partier eller dele

Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved at kontakte os på enten tlf. 72 20 72 17 eller på e-mail shop@plusoffice.dk. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.

Returnering

Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen.
Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.

Visse varer kan i kraft af deres art ikke returneres med normal post. Dette gælder for varer leveret på paller eller i postbur.
Udgifterne for returnering kan være meget forskellige, alt efter om der tale om en mindre postpakke eller måske en eller flere paller.

Varer undtaget fortrydelsesretten

Følgende varetyper er undtaget fortrydelsesretten:

Aftaler omfattet af § 7, stk. 2:

- Levering af fødevarer, drikkevarer eller andre varer til husholdningens løbende forbrug, som leveres fysisk til forbrugerens hjem, bopæl eller arbejdsplads af en erhvervsdrivende, der ofte og regelmæssigt betjener faste ruter,

- Hvor varen og købesummen udveksles samtidig med indgåelse af en aftale uden for den erhvervsdrivendes forretningssted, hvis købesummen ikke overstiger 350 kr.

Levering af varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg (f.eks. tryksager lavet specielt til kunde),

Levering af varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt,

Levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen,

Levering af varer, som på grund af deres art bliver uløseligt blandet sammen med andre varer ved leveringen,

Levering af alkoholholdige drikkevarer, hvor prisen blev fastsat ved købsaftalens indgåelse og levering først kan finde sted efter 30 dage, og hvor den faktiske værdi afhænger af markedskonjunkturer, som den erhvervsdrivende ikke har indflydelse på,

Aftaler om specifikke hastende reparations- eller vedligeholdelsesarbejder hos forbrugeren, som denne på forhånd udtrykkeligt har anmodet om,

Levering af plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware, som forbrugeren har brudt plomberingen på,

Levering af aviser, tidsskrifter eller magasiner med undtagelse af abonnementsaftaler for levering af sådanne publikationer,

Aftaler, der indgås på en offentlig auktion,

Levering af tjenesteydelser i form af logi undtagen til beboelsesformål, transport af varer, biludlejningsvirksomhed, forplejning eller tjenesteydelser i forbindelse med fritidstilbud, når det følger af aftalen, på hvilken dato eller inden for hvilken bestemt periode den pågældende tjenesteydelse skal udføres,

Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at vedkommende dermed mister sin fortrydelsesret,

Du mister din fortrydelsesret, hvis;

  - du bryder forseglingen på varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige
  årsager ikke er egnet til at blive returneret.

  - du bryder plomberingen på lyd-eller billedoptagelser eller computersoftware.

Varens stand, når du sender den retur

Du hæfter for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.
Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.
For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.

Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.
Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Hvis du fortryder købet, skal varen sendes til:

Plus Office

Lægårdvej 91b

7500 Holstebro

Du kan også fortryde købet ved at give tydelig meddelelse og aflevere den personligt på ovenstående adresse. Hvis du ønsker dette, skal du først kontakte os på shop@plusoffice.dk og lave en aftale om dette. Aftalen er lavet, når du har et bekræftende svar fra os på det.

Hvad skal jeg sende med tilbage?

Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

Hvis der er noget galt med varen (reklamationsret)

Købelovens mangelsregler finder anvendelse på varekøb.

Når du handler på shop.plusoffice.dk har du selvfølgelig 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at du som udgangspunkt kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Hvor hurtigt skal jeg reklamere?

Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Vi refunderer rimelige fragtomkostninger.

Er reklamationen berettiget, refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger.

Varen sendes til:

Plus Office

Lægårdvej 91b

7500 Holstebro

Vi har brug for følgende information, når du sender varen til os;

Dit ordrenr/fakturanr., dit navn og adresse, samt kontaktoplsyninger (tlf. eller e-mail) og en udførlig fejlbeskrivelse. Det er f.eks. ikke nok at skrive: "Den virker ikke".

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

Husk, at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Plusoffice ApS, CVR nr. 10158206, og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om, præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og og den IT-ansvarlige for Plusoffice ApS, CVR nr. 10158206 har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til shop.plusoffice.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos Plusoffice ApS, CVR nr. 10158206 har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Plusoffice ApS, CVR nr. 10158206 via e-mail shop@plusoffice.dk

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til vores kundeservice . Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Du kan sende din klage til; Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carls Jacobsensvej 35, 2500 Valby, Tlf. 41 71 50 00, e-mail kfst@kfst.dk. Vi råder dig til at se deres hjemmeside www.forbrug.dk, hvor du kan se, hvordan du klager.

Senest revideret d. 20. oktober 2014


 • Kontorforsyningen
   
 • IT - & Maskinforretningen
   
 • Gavebutikken
   
 • Møbelbutikken
   
 • Cateringbutikken
   
 • Vinbutikken
   
 • Emballageforretningen
   
 • Rengøringsbutikken
   
 • Slikbutikken